Articles by Jan E. Helgerud

Om patentskydd för bioteknologiska uppfinningar | NIR 4/1986

Patent Protection for Biotechnological Inventions