Articles by Per Sjöblom

Något om kulturarbetares och uppfinnares skatte- och avgiftssituation i Sverige | NIR 1/1987

Taxes and Social Security Fees for Civilizing Workers and for Inventors in Sweden. Som Views