Articles by Håkan Borgenhäll

Immaterialrättsutvecklingen i Sverige 2010–2012 i ett europeiskt perspektiv | NIR 1/2013

The Development of Intellectual Property Law in Sweden during 2010–2012 in a European Perspective

Dubbelt och flerdubbelt skydd - överlappande rättigheter angående bruksvaror | NIR 4/2000

Double and multiple protection - overlapping rights to utility goods

Reparation vid varumärkesintrång | NIR 2/2000

Recompense at trademark infringements