Articles by Maria Bruun Laursen

Ophavsmænds og udøvende kunstneres aftaleretlige stilling – nogle bemærkninger til den tyske lovreform | NIR 4/2004

The standing of authors and performing artists under the law on contracts – some remarks related to the German law reform