Articles by Mette Møller

Kan den norske fremforingsavgiften pa ikke-vernede innspillinger beholdes? | NIR 4/2022

May the charge on non-protected performances be retained in Norwegian law?