Articles by Hajo Michael Holtz

Förhållandet mellan immaterialrätt och otillbörliga affärsmetoder i Patent- och marknadsdomstolarna | NIR 1/2021

The relationship between intellectual property law and rules on unfair commercial practices in the Swedish Patent and Market Courts