Articles by Inger Berg Ørstavik

Ekvivalenslærens innhold som rettsnorm i norsk patentrett | NIR 2/2010

The doctrine of equivalency as legal norm in Norwegian patent law