Articles by Håkon Bleken

Ekvivalens i norsk patentrett | NIR 2/2010

Equivalency in Norwegian patent law