Articles by Ulrika Wennersten

EU-rättsligt oreglerade områden inom upphovsrätten – ett svenskt perspektiv | NIR 1/2020

Areas not regulated by EU law – a Swedish perspective

Några reflektioner i anledning av Patent- och marknadsöverdomstolens dom i Wellington-målet | NIR 4/2019

Some reflections in relation to the Wellington-case before the Swedish Patent and Market Court of Appeal