Articles by Jens Bjørn Jensen

Selvstændig underpantsætning af immaterialret i Norge og Danmark – betydningen af sikringsakter | NIR 5/2015

Pledge in Intellectual Property. Secure Transactions in Industrial Property Rights in Norway and Denmark