Articles by Tone Lindstad

Farge som varemerke – om adgangen til å registrere fargemerker | NIR 4/2015

Colours as Trademarks: On the Ability to Register Colour Trademarks