Articles by Søren Sandfeld Jakobsen

Brug af parodier i ophavsretlig henseende: Rækkevidden af EU-Domstolens dom i Deckmyn vs Vandersteen | NIR 4/2015

Use of Parody in the Copyright Respect: The Extent of the EU Court Decision in Deckmyn vs Vandersteen