Articles by Avvocato Fabio Pezzolato

Beskyttede geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser. Beskyttelsesomfang og konflikter med varemærker i dansk og EU-praksis | NIR 3/2015

Protected Geographical Indications and Appellations of Origin. Scope of Protection and Conflicts with Trademarks in Danish and EU Case Law