Articles by Anders Valentin

Beskyttelse af erhvervshemmeligheder i Danmark. Mulige konsekvenser ved implementeringen af det kommende forslag til EU-direktiv vedrørende forretningshemmeligheder | NIR 1/2015

Protection of Trade Secrets in Denmark. Possible Imacts of the Forthcoming Proposal for an EU Directive on Trade Secrets