Articles by Siri Alvsing

Den immaterialrättsliga utvecklingen i Sverige under åren 2012–2014 – upphovsrätt, känneteckensrätt och marknadsrätt | NIR 1/2015

The Development of Intellectual Property Law in Sweden During 2012–2014 – Copyright Law, Trademark Law, and Unfair Competition Law