Articles by Mette Lykke

Europæisering af ækvivalenslæren ved UPC | NIR 4/2014

The Europeanisation of the Doctrine of Equivalency through UPC