Articles by Marieanne Alsne

Cirkus och upphovsrätt. Några anteckningar i anslutning till en dom den 23 december 2011 av Hovrätten för Västra Sverige avseende brott mot upphovsrättslagen m.m. | NIR 5/2013

Circus and Copyright. Some Notes with respect to the Decision of 23 December 2011 from the Court of Appeal for Western concerning Copyright Infringement etc.