Articles by Christopher Wrigfeldt

Den varumärkesrättsliga förväxlingsbedömningen i intrångsmål – en marknadsanpassning | NIR 4/2013

The Assessment of Confusing Similarity in Trademark Infringement Cases – an Adaption to Common Market Trademark Law