Articles by Karin Söderberg

Förlust av ensamrätt till följd av varumärkeshavarens passivitet | NIR 3/2013

Loss of Exclusive Right to a Trademark due to Passivity