Articles by Katja Weckström

Utvecklingen på immaterialrättsområdet i Finland 2008-2010 - särskilt varumärkesrätten | NIR 6/2010

The development on the intellectual property field in Finland during 2008-2010 - in particular regarding trade marks