Articles by Dag Mattsson

Upphovsrättslagen - revisionsarbete och medieutveckling | NIR 2/2011

The Copyright Act - revisions and media developments